Friday, 25 November 2011

Jenis-jeneis Kenderaan Yang Lalak Menerima Subsidi


·        Bas sekolah                    

·        Bas ekspres

·        Bas Berhenti-henti

·        Bas Mini

·        Bas Pengantara

·        Kereta Sewa

·        Teksi

·        Van Mayat

·        Lori Mayat

·        Ambulan

(Dikendalikan Oleh Badan Sukarela)

·        Bomba

(Dikendalikan Oleh Badan Sukarela)

BAS SEKOLAH
BAS EKSPRES
BAS BERHENTI-HENTI
BAS PENGANTARAKERETA SEWATEKSI
LORI MAYATAMBULANSBOMBA

           BAS MINI                              VAN MAYAT